Политика за възстановяване и връщане на суми

Потребителят разполага със срок от 14 дни за отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причини за това и без да заплаща никакви разходи, с изключение на транспортните разходи.

Срокът за отказ изтича 14 дни, считано от деня на сключване на договора от разстояние/ покупката на продукта.

Изключения от правото на отказ съгласно Член 16 съгласно ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

в) доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани;

м) предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Условия за отказ и възстановяване на сума

Можете да откажете участие до 14 дни след закупуване на обучение, ако не сте използвали образователната платформа на НИТ-Нови Интернет Технологии в случай, че сте наш клиент за първи път или започване на закупеното обучение, в случай, че сте завръщащ се клиент, използващ същите потребителско име и парола за вход. Използването на платформата стартира с влизането Ви в нея с предоставените потребителско име и парола. В случай, че за вход в платформата за обучение използвате акаунт с история – ако в предишен момент сте бил наш клиент – използването на обучението стартира с първото ви влизане в него.

Ако желаете да се откажете от нашите услуги след стартиране на обучението или получени документи на хартиен носител, моля прочетете текста долу:

Изключения от правото на отказ съгласно Член 16 съгласно ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

в) доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани;

м) предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Процедура за отказ и възстановяване на сума

Потребителят трябва да изпрати писмен отказ до електронната поща office@nitbg.com

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД ще потвърди получаването на отказа и ще уведоми потребителя за своето становище в писмен вид.

Ако участникът е получил достъп до цифровото съдържание, сумата за възстановяване не е възможна.

В случай, че клиента е спазил разпоредбите и политиката за отказ, възстановяването на сумата ще бъде направено чрез банков превод в рамките на 10 работни дни.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ можете да използвате от https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Общите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Допълнителни елементи, които не подлежат на връщане:

 

  • Карти за подаръци
  • Софтуерни продукти за изтегляне

 

 

Закъснели или липсващи възстановявания

Ако все още не сте получили възстановяване, първо проверете отново банковата си сметка.

След това се свържете с компанията за кредитни карти, тъй като може да отнеме известно време, преди възстановяването да бъде официално осчетоводено.

След това се свържете с банката си. Често има известно време за обработка, преди да бъде осчетоводено възстановяването.

Ако сте направили всичко това и все още не сте получили възстановяване на сумата, моля, свържете се с нас на office@nitbg.com.