Въведете ключова дума

За нас

ЗА НАС

Научете повече за нашите дейности и екип!

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

От 2002 г. софтуерна фирма НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага услуги в сферата на информационните технологии, софтуер и консултиране.

Как развиваме нашата КСО

Корпоративната и социална отговорност е важна за дългосрочното бизнес развитие на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

bg-icon-box-2
Хора и ангажираност

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД зависи от качествата и уменията на своите служители, а ангажираността на хората играе важна роля за бизнес успеха.

Бизнес етика и почтеност

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД насърчава култура на честност, почтеност, доверие и уважение и от всички членове на персонала се очаква да работят по етичен начин във всички свои взаимоотношения, независимо дали са вътрешни или външни