Въведете ключова дума

Обучение

Интензивен курс по английски език А1+А2

Цена 360.00 лв.
Времетраене 3 месеца достъп
Ниво Начинаещи
Нов

Онлайн курсовете по английски език, които предлагаме са разпределени по нива изцяло съответстващи на Европейската Езикова рамка, като всеки модул  включва необходимите материали за покриване на съответното  ниво. Разполагате с преподавател, с който се комуникира по е- мейл при въпроси от Ваша страна.

Интензивен курс по английски език А1+А2 е предоставен от Ленгуидж Академи ЕООД.

За кого е подходящо това обучение

 • Курсът е подходящ за напълно начинаещи хора, които никога не са изучавали английски език.
 • Ученици и студенти, които изучават английски език в училище или университет, могат да използват този курс като допълнителен ресурс за укрепване на своите знания и умения.
 • За хора, които искат да подобрят знанията и уменията си по английски език.
 • За хора, които искат да работят в международни компании.
 • За хора, които са изучавали английски език, но искат да си опреснят и затвърдят знанията си.

Програма на обучението

Онлайн курс по английски език НИВО А1

 • Английската азбука.
 • Числа, числителни бройни, образуване на числителни бройни.
 • Форми и фигури и цветове.
 • Семейство, роднини и приятели.
 • Професии.
 • Населени места, сгради, администрации.
 • Природа и климат.
 • Дните и месеците от годината.
 • Дом и офис.
 • Части на тялото и лице.
 • Основни глаголи свързани с дейности.
 • Запознанства, фразеологични изрази.
 • Часовник, образуване и правила.
 • Определителен и неопределителен член( a/an,the) и правилата за употреба.
 • Показателни местоимения и тяхната употреба.
 • Английски словоред,правила за образуване на словореда, синтаксис.
 • Сегашно просто време на глагола “to be”, образуване на положителна, отрицателна и въпросителна форма и употреба.
 • Минало просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Бъдеще просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Сегашно просто време на глаголите в английския- положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно просто време( Present Simple).
 • Бъдеще просто време( Future Simple Tense) на глаголите в английския, образуване и употреба.
 • Минало просто време( Рast Simple Tense) на правилните глаголи в английския, образуване и употреба.
 • Правилни и неправилни глаголи в английския език.
 • Притежателни местоимения, употреба.
 • Модални глаголи, правила за употреба.
 • Предлози в английския, правила за употреба.
 • Сравнителна и превъзходна степен и правила за употреба.
 • Лични местоимения, правила за употреба.
 • Множествено число в английския език, образуване и правила.
 • Сегашно продължително време( Present Continuous Tense).
 • Образуване на сегашно продължително време – положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно продължително време.
 • Вграден финален тест с въпроси, където резултатите излизат в момента.

Онлайн курс по английски език НИВО А2

 • По света.
 • Семейство, роднини, приятели, колеги.
 • Пазаруване.
 • Природа и климат.
 • Природни бедствия и климатични особености.
 • Топ 50 места по света.
 • Храни и напитки.
 • Дневен режим.
 • Качества и състояния.
 • Професии и занаяти.
 • Събития.
 • Сегашно продължително време (Present Continues Tense)- образуване и употреба.
 • Минало просто време на правилните глаголи и на глагола “to be”.

След успешно преминаване на онлайн курс по английски език се получава Сертификат за ниво А1 и А2 по Европейската Езикова рамка.

Какви знания и умения ще придобиете

В онлайн курс по английски език Ниво А1 се изучава английската азбука и основни елементи като числа, цветове, семейството и приятели. Разбирате как да използвате определителния и неопределителния член (a/an, the), както и как да употребявате лични и притежателни местоимения. Научавате също така основните глаголни времена в английския език: Сегашно просто време, минало просто време и бъдеще просто време на глаголите и глагола „to be“.

Онлайн курс по английски език Ниво А2 представлява надграждане на уменията и знанията. Тук се развиват писмените умения (Writing skills) чрез писане на есета на различни теми, които трябва да се изпратят за проверка. Подобряване на слушането (Listening skills) чрез аудио и видео материали, които след това трябва да преразкажете писмено и да изпратите за оценка. Освен това, в този модул изучавате ново глаголно време – Сегашно продължително време (Present Continuous Tense) и неговата употреба.

Защо да изберете нашето обучение

Модерно и иновативно обучение, което Ви дава възможност да учите когато и колкото Вие прецените. Достъпа до курсовете е 24/7. Думите са представени с картинки, озвучени на английски и преведени на български език, което дава възможност на курсиста за много по-лесно запомняне и усвояване. Обучението става истинско удоволствие. С нашето интерактивно онлайн обучение вие определяте темпото – без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е „отворена“ 24/7, за да могат любознателните ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове. Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат по Европейската Езикова Рамка доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.

 • Компактно поднесени граматични уроци.
 • Финален тест с граматични упражнения, където резултата Ви излиза веднага.
 • Възможност за учене както от стационарно устройство (Компютър, лаптоп), така и от мобилно устройство (мобилен телефон, таблет).
Получаване на сертификат по Европейската Езикова Рамка за ниво А1 и А2.

Статистика на отзивите

0
0 от 0
0 Оценки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първите, които ще напишат коментар “Интензивен курс по английски език А1+А2”