Въведете ключова дума

Обучение

Kурс Технологични аспекти при сигурността на личните данни

Цена 144.00 лв.
Времетраене Един месец достъп
Ниво Master
Нов

Курсът „Технологични аспекти при сигурността на личните данни“ обхваща основните принципи и техники за сигурност на информационните системи, както и технически аспекти на защитата на личната информация. Участниците ще научат как да идентифицират и защитят личните данни чрез криптиране, псевдонимизация и други методи на анонимизация. Ще се разгледат също ключови технологии като VPN и IPS, управлението на IP адреси и употребата на cookies, и тяхното отношение към защитата на личните данни. Курсът ще предостави практически умения за прилагане на насоките за сигурност и за съответствие със стандарти като GDPR.

За кого е подходящо това обучение

Този курс е предназначен за широк кръг от професионалисти, които се занимават с управление, защита и обработка на лични данни в организациите. Това включва:
Специалисти по информационна сигурност: Тези, които са отговорни за защитата на информационните системи от неоторизиран достъп или нарушения.
ДПО  (Data Protection Officers – DPOs): Лица, които надзирават стратегията и изпълнението на регулациите за защита на данните в организациите.
IT Професионалисти: Работници в IT сектора, които трябва да разбират как да прилагат и поддържат технически решения за защита на данните.
Правни консултанти и юристи: Специалисти в правната сфера, които се нуждаят от разбиране на техническите аспекти на защита на личните данни, за да осигурят съответствие със законодателството.
Мениджъри на риска: Лица, които оценяват и управляват рисковете, свързани с личните данни в рамките на организацията.
Бизнес ръководители: Ръководители и мениджъри, които трябва да разбират важността на защитата на данните за общата стратегия и операции на тяхната компания.
Системни администратори: Отговорни за поддържането на сигурни системи и мрежи.
Това обучение също ще бъде полезно за студенти и други лица, които имат интерес към областта на сигурността на информацията и искат да разширят своите знания и умения в тази бързо развиваща се сфера.

Програма на обучението

 • Въведение в сигурността на личните данни:
  • Обяснение на значението на личните данни и нуждата от тяхната защита.
  • Основни аспекти на информационната сигурност : конфиденциалност, цялостност, достъпност.
  • Рискове при неправилно управление на лични данни и реакция при нарушение на данните.
  • Отговор на важни въпроси за личните данни.
  • Нарушения в сигурността на личните данни.
 • Основи на технологичната сигурност:
  • Протоколи за комуникация.
  • Криптография: използването на шифроване за защита на данните в покой и по време на транспорт.
  • Основни техники за пренос и обработване на данни. Как работят съвременните технологии и системи? Поток на данните.
  • Управление на достъпа: аутентификация, авторизация и отчетност.
 • Специфични технологии и решения:
  • Облачна сигурност: предизвикателства и стратегии за сигурност в облачната среда.
  • Защита на конфиденциалността: техники за анонимизация и псевдонимизация на данни.
  • Сигурност на мобилни устройства и IoT: рискове и методи за защита на данни събрани от тези устройства.
 • Управление на риска и съответствие:
  • Оценка на риска: идентифициране и оценка на потенциални рискове за личните данни.
  • Реакция при инцидент: планиране и реагиране при нарушения на сигурността.
  • Съответствие с GDPR и други регулации: подходи за гарантиране на съответствието.
 • Бъдещи тенденции и предизвикателства:
  • Автоматизация и изкуствен интелект в защитата на данни.
  • Блокчейн технологии и тяхното приложение в сигурността на данните.
  • Значение на обучението за поддържане на високо ниво на сигурност.

Какви знания и умения ще придобиете

В обучението „Технологични аспекти при сигурността на личните данни“ участниците ще  придобият следните знания и умения:
Разбиране на основните понятия: Основни понятия и принципи свързани с личните данни, включително разликата между лични и анонимни данни, както и между псевдонимизация и анонимизация.
Познания за регулации и стандарти: Разбиране на важни законодателни рамки, като GDPR, и техните изисквания за защита на личните данни.
Техники за защита на данни: Умения за прилагане на различни технически методи за защита на данните, като криптиране, псевдонимизация и сигурно управление на информационни системи.
Управление на риска: Способност да се идентифицират и оценяват рисковете, свързани с личните данни, и да се разработват стратегии за намаляване на тези рискове.
Анализ и критично мислене: Способност за анализ на информационни системи, за идентифициране на уязвимости и за разработване на подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреби с данни.
Технически умения: Разбиране на техническите аспекти на сигурността на данните, включително мрежова сигурност, криптография и сигурност на базите данни.
Комуникационни умения: Разработване на умения за общуване и докладване на въпросите, свързани със сигурността на данните, до различни заинтересовани страни, включително технически и не-технически аудитории.
Етична осведоменост: Повишаване на осведомеността за етичните измерения на защитата на личните данни и значението на поддържане на високи стандарти за поверителност.

Защо да изберете нашето обучение

Курсът „Технологични аспекти при сигурността на личните данни“ е полезен, защото живеем в ера, където данните са новото злато. С всеки изминал ден, повече лична информация се генерира онлайн, и нуждата от нейната защита става все по-наложителна. Ставайки експерт в защитата на лични данни, не само ще допринесете за сигурността на информацията, но също така и ще помогнете на организациите да спечелят доверието на техните клиенти и да се съобразят със законови изисквания. Това знание ви прави ценен актив във всяка индустрия и отваря врати към нови професионални възможности.
Съчетавайки теоретични познания и практични упражнения, нашето обучение предоставя цялостен подход към компютърната сигурност. Ние искаме да ви приготвим за предизвикателствата на онлайн света и да ви предоставим знания и умения, които можете да приложите в реалния живот.
С нашето интерактивно онлайн обучение вие определяте темпото – без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е “отворена” 24/7, за да могат любознателните Ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове.
Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат, доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.
Ако сме провокирали интереса Ви или имате някакви въпроси, на разположение сме на тел. +359 2 850 53 64 или имейл office@nitbg.com
При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат

Статистика на отзивите

0
0 от 0
0 Оценки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първите, които ще напишат коментар “Kурс Технологични аспекти при сигурността на личните данни”