Въведете ключова дума

Обучение

Пакет Бизнес комуникация и кореспонденция

Нов

Осъществете професионален преход и подобрете комуникативните си умения с нашия комплексен обучителен пакет „Бизнес комуникация и кореспонденция“. Предлагаме ви две стъпки към успеха: първа част, която се фокусира върху основите на бизнес комуникацията и разширяване на вербални и невербални умения, и втора част, която навлиза в дълбочина в ефективното писмено общуване и усъвършенстване на вашите техники за делова кореспонденция.

Първата част е насочена към изграждането на силни основи във вербалната и невербалната комуникация, ефективното слушане и преодоляването на комуникационни бариери. Вие ще се запознаете с методи и техники, които ще подобрят вашата артикулация, въздействие и поведение в бизнес среда, като същевременно научите как да разчитате и използвате езика на тялото за постигане на максимална ефективност в комуникацията.

Втората част продълбочава вашите знания и умения в областта на писмената делова кореспонденция, организация и провеждане на бизнес срещи, както и професионални телефонни разговори. Разкриваме ви тайните на ефективната електронна комуникация и ви научаваме на най-добрите практики за съставяне на убедителни и ясни делови съобщения.

За кого е подходящо това обучение

 • Мениджъри и ръководни длъжности
 • Приложни специалисти с контролни функции
 • Длъжностите в областта на информационните и комуникационните
 • технологии
 • Помощен административен персонал с необходимост от
 • комуникативни умения
 • Управляващи директори
 • Изпълнителни директори
 • Административни ръководители
 • Длъжности и професии, коитo изискват отлични комуникативни умения и ефективно слушане при работни взаимоотношения с колеги, служители, клиенти, или партньори.

Програма на обучението

Първа част:

 • Какво е комуникация и през какви етапи преминава?
 • Вербалната комуникация в бизнес комуникацията
  • Какво представлява вербалната комуникация?
  • За постигането на какви цели можете да използвате вербалната комуникация – добро първо впечатление, получаване на нужната информация, споразумяване и др.?
 • Ефективна комуникация
  • Упражнение за развиване на уменията за ефективно говорене;
  • Упражнение за дишане;
  • Други съвети за ефективна комуникация – словесни умения  като сила на гласа, артикулация, техники за привличане на вниманието.
 • Невербалната комуникация в бизнес комуникацията
  • Какво представлява невербалната комуникация? Невербален език?
  • Как да разчитате основните знаци на езика на тялото – визуален контакт, изражения на лицето, стойка на тялото и жестове?
 • Ефективно слушане
  • Кои са основните бариери пред ефективното слушане?
  • Съвети за подобряване на уменията за ефективно слушане.

Втора част:

 • Полезни съвети за ефективна писмена делова кореспонденция
  • Изготвяне на план;
  • Избор на най-подходящия начин за представяне на съобщение;
  • Как да предвидите реакцията на аудиторията?
  • Проучване, оформяне и съставяне на съобщението;
  • Проверка, корекция, оценка на съобщението;
  • Техники за съставяне на четим и ефективен текст, включително примери.
 • Съвети за писане на имейл
  • Кога да и кога да не използвате имейли?
  • План за съставяне на имейл – каква информация да включите в полето „Относно“, какви встъпителни думи да използвате и др.;
  • Добри практики при електронната кореспонденция.
 • Съвети за разговор по телефон
  • Как да говорите по телефона, като професионалист? – съставяне на план, начин на представяне, оставяне на гласови съобщения и др.;
  • Как да приемате телефонни обаждания?
 • Организиране и провеждане на бизнес срещи
  • Какво да правите преди среща?
  • Как да определите целта на Вашата среща?
  • Как да проведете срещата? – съставяне на програма, покана на участниците, подготовка на мястото, на което ще се проведе срещата и др.;
  • Други практически съвети за организаторите и участниците в срещата;
  • Как да приключите срещата?

Какви знания и умения ще придобиете

 • Приложение на метод за комуникация и техники за ефективна вербална и невербална комуникация
 • Умения за въздействие чрез артикулация и поведение по време на срещи
 • Разпознаване на благоприятни и неблагоприятни знаци на невербалната комуникация
 • Познаване на езика на тялото и невербалния език
 • Изграждане на умения за ефективно слушане
 • Изграждане на комуникационни умения, ефективна комуникация,
 • Представяне по най-подходящия начин на съобщението или предложението си.
 • Предвиждане на реакцията на аудиторията.
 • Ще усвоите ценни практики при съставянето на електронна кореспонденция.
 • Подобряване на комуникационните си умения за професионални телефонни разговори.
 • Провеждане и приключване на пълноценни бизнес срещи.

Защо да изберете нашето обучение

С нашето интерактивно онлайн обучение по комуникативни умения вие определяте темпото – без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е „отворена“ 24/7, за да могат любознателните ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове.
Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат, доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.
Ако сме провокирали интереса ви или имате някакви въпроси, на разположение сме на тел. +359 2 850 53 64 или имейл office@nitbg.com

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат

Статистика на отзивите

0
0 от 0
0 Оценки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първите, които ще напишат коментар “Пакет Бизнес комуникация и кореспонденция”