Въведете ключова дума

Обучение

Kурс Бизнес комуникация и кореспонденция – първа част

Цена 144.00 лв.
Времетраене Един месец достъп
Ниво Master
Нов

Умението да комуникираме и изразяваме идеите си, по разбираем за околните начин – в бизнес средите, това е ключът към успеха. Колкото по-добри са комуникационните ни умения, толкова по-добри са работните ви взаимоотношения и толкова по-високи резултати ще постигате. Разберете как в обучението ни.

За кого е подходящо това обучение

 • Мениджъри и ръководни длъжности
 • Приложни специалисти с контролни функции
 • Длъжностите в областта на информационните и комуникационните
 • технологии
 • Помощен административен персонал с необходимост от
 • комуникативни умения
 • Управляващи директори
 • Изпълнителни директори
 • Административни ръководители
 • Длъжности и професии, коитo изискват отлични комуникативни умения и ефективно слушане при работни взаимоотношения с колеги, служители, клиенти, или партньори.

Програма на обучението

 • Какво е комуникация и през какви етапи преминава?
 • Вербалната комуникация в бизнес комуникацията
  • Какво представлява вербалната комуникация?
  • За постигането на какви цели можете да използвате вербалната комуникация – добро първо впечатление, получаване на нужната информация, споразумяване и др.?
 • Ефективна комуникация
  • Упражнение за развиване на уменията за ефективно говорене;
  • Упражнение за дишане;
  • Други съвети за ефективна комуникация – словесни умения  като сила на гласа, артикулация, техники за привличане на вниманието.
 • Невербалната комуникация в бизнес комуникацията
  • Какво представлява невербалната комуникация? Невербален език?
  • Как да разчитате основните знаци на езика на тялото – визуален контакт, изражения на лицето, стойка на тялото и жестове?
 • Ефективно слушане
  • Кои са основните бариери пред ефективното слушане?
  • Съвети за подобряване на уменията за ефективно слушане.

Какви знания и умения ще придобиете

 • Приложение на метод за комуникация и техники за ефективна вербална и невербална комуникация
 • Умения за въздействие чрез артикулация и поведение по време на срещи
 • Разпознаване на благоприятни и неблагоприятни знаци на невербалната комуникация
 • Познаване на езика на тялото и невербалния език
 • Изграждане на умения за ефективно слушане
 • Изграждане на комуникационни умения, ефективна комуникация, комуникативни умения

Защо да изберете нашето обучение

Обучението “Бизнес комуникация и кореспонденция – първа част” е ориентирано към разширяване и подобряване на комуникационните умения, ефективно слушане, професионално общуване и изграждане на дългосрочни взаимоотношения с мрежата ви от контакти. Правилният избор на метод за комуникация и обратна връзка подобрява емоционалното равновесие и качеството на живот, към което се стреми съвременния човек.
За тези от вас, които се смятат за професионалисти във вербалната и невербална комуникация, предлагаме втора част на обучението – “Бизнес комуникация и кореспонденция” – която се фокусира върху ефективното писмено общуване.
С нашето интерактивно онлайн обучение по комуникативни умения вие определяте темпото – без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е „отворена“ 24/7, за да могат любознателните ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове.
Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат, доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.
Ако сме провокирали интереса ви или имате някакви въпроси, на разположение сме на тел. +359 2 850 53 64 или имейл office@nitbg.com

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат

Статистика на отзивите

0
0 от 0
0 Оценки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първите, които ще напишат коментар “Kурс Бизнес комуникация и кореспонденция – първа част”